กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

ต้องการติดต่อหน่วยงาน ส่งข้อมูลให้เราผ่านฟอร์มติดต่อ หรือรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

    กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
    บ้านบุดี  หมู่ที่  ๑  ต.บุดี  อ.เมือง  จว.ยะลา  ๙๕๐๐๐