กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

ต้องการติดต่อหน่วยงาน ส่งข้อมูลให้เราผ่านฟอร์มติดต่อ หรือรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
บ้านบุดี  หมู่ที่  ๑  ต.บุดี  อ.เมือง  จว.ยะลา  ๙๕๐๐๐