ผู้บังคับบัญชา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

456

พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์

ผกก.ตชด.๔๔

123458
พ.ต.ท.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

รอง ผกก.ตชด.๔๔

3
พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ

รอง ผกก.ตชด.๔๔

4
พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง

รอง ผกก.ตชด.๔๔