ข่าวสารของหน่วยงาน

ประกาศประกวด

ตามประกาศ เรื่อง กระกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น30ครอบครัว

ประกาศประกวดราคา

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยงานของ รัฐเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ร้อย ตชด.๔ ๔๕ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไฟล์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

https://www.youtube.com/watch?v=tmdhqVaqkU0

เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

050800 ธ.ค.2562 พ.ต.ท.ปกาสิฐ หนูอิ่ม รอง ผกก.ตชด.44 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วีดีโอประชาสัมพันธ์

6 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 69

https://www.youtube.com/watch?v=WKhY4p9lGjw

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.1 – 20 เบื้องแรกประชาธิปไตย

ที่มา Thailand Vision

พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.กล่าวสรุปการฝึกและให้โอวาท

https://www.youtube.com/watch?v=J-dSas5phrk&feature=youtu.be

NBT Yala – NBT News พิธีวางพวงมาลัยสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=J-dSas5phrk&feature=youtu.be

ผกก.ตชด.44 ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.444 – 447

https://www.youtube.com/watch?v=JoXvHFTQAsU&feature=youtu.be

พัฒนาบุคลิภาพตำรวจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กก.ตชด.44

https://www.youtube.com/watch?v=bGzYdB6g3Xo&feature=youtu.be

การแข่งขันฟุตบอล พญาลิไทยเกมส์ 62

https://www.youtube.com/watch?v=NmQDVuU8g_c&feature=youtu.be

ตชด.44 กับภารกิจการฝึก ก่อนลงพื้นที่จริง border patrol police 44

https://www.youtube.com/watch?v=w8RGauyxFJ0&feature=youtu.be

หมอเดินเท้า ตชด.44 ตรวจสุขภาพประชาชน วันที่ 11 มีนาคม 2561 ข่าวเที่ยง #NBT2HD

https://www.youtube.com/watch?v=pcpNIsbHx4E&feature=youtu.be