ตามประกาศ เรื่อง กระกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น30ครอบครัว