ประมวลภาพ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไท ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒