กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

นโยบายการบริหารราชการ

๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒ การักษาวคามมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
๓ การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญกรรม
๔ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
๕ การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
๖ การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

วิสัยทัศน์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

คำขวัญกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

85957
พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง

ผกก.ตชด.๔๔

ข่าวสาร

เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

050800 ธ.ค.2562 พ.ต.ท.ปกาสิฐ หนูอิ่ม รอง ผกก.ตชด.44 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

140700 พ.ย.62 พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง รอง ผกก.ตชด.44 พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เมื่อ 140915 พ.ย.2562 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.(มค.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การแข่งขันกีฬาประจำปี 2562 “พญาลิไทเกมส์ “

พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

111200 ต.ค.62 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.,พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เดินทางโดย ฮ.ตร. มาลงสนาม ฮ. ที่ ศปก.ตร.สน.

พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและนิเทศผลการดำเนินงาน

งานประชาสัมพันธ์ กก.ตชด.44
วีดีโอประชาสัมพันธ์

พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.กล่าวสรุปการฝึกและให้โอวาท

https://www.youtube.com/watch?v=J-dSas5phrk&feature=youtu.be

NBT Yala – NBT News พิธีวางพวงมาลัยสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=J-dSas5phrk&feature=youtu.be

ผกก.ตชด.44 ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.444 – 447

https://www.youtube.com/watch?v=JoXvHFTQAsU&feature=youtu.be

พัฒนาบุคลิภาพตำรวจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กก.ตชด.44

https://www.youtube.com/watch?v=bGzYdB6g3Xo&feature=youtu.be

จัดซื้อจัดจ้าง

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ซีซี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล ร้อย ตชด.๔๔๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔