กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

นโยบายการบริหารราชการ

๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒ การักษาวคามมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
๓ การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญกรรม
๔ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
๕ การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
๖ การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

วิสัยทัศน์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

คำขวัญกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

85957
พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง

ผกก.ตชด.๔๔

ข่าวสาร

050800 ธ.ค.2562 พ.ต.ท.ปกาสิฐ หนูอิ่ม รอง ผกก.ตชด.44 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

140700 พ.ย.62 พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง รอง ผกก.ตชด.44 พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เมื่อ 140915 พ.ย.2562 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.(มค.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การแข่งขันกีฬาประจำปี 2562 “พญาลิไทเกมส์ “

พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

111200 ต.ค.62 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.,พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เดินทางโดย ฮ.ตร. มาลงสนาม ฮ. ที่ ศปก.ตร.สน.

พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและนิเทศผลการดำเนินงาน

051130 ต.ค.2562 พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้โอวาท ขรก.ตร. กก.ตชด.44 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กก.ตชด.44
วีดีโอประชาสัมพันธ์

NBT Yala – NBT News พิธีวางพวงมาลัยสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=J-dSas5phrk&feature=youtu.be

ผกก.ตชด.44 ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.444 – 447

https://www.youtube.com/watch?v=JoXvHFTQAsU&feature=youtu.be

พัฒนาบุคลิภาพตำรวจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กก.ตชด.44

https://www.youtube.com/watch?v=bGzYdB6g3Xo&feature=youtu.be

การแข่งขันฟุตบอล พญาลิไทยเกมส์ 62

https://www.youtube.com/watch?v=NmQDVuU8g_c&feature=youtu.be

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ซีซี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล ร้อย ตชด.๔๔๖ โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาซ่อม รยก.วี-๑๕๐ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔